Welke klachtenprocedures hanteert NATUURLIQ?

Wanneer mensen om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de diensten die ik bied, stel ik (Arthur Minderop) het zeer op prijs als ik daarvan op de hoogte wordt gesteld. Ik zal er alles aan doen om een klacht te verhelpen of om misverstanden, teleurstellingen of niet waargemaakte verwachtingen op te lossen.

Klachten van klanten van NATUURLIQ worden in eerste instantie door NATUURLIQ zelf afgehandeld. De klachten dienen per email naar info@natuurliq.nl gestuurd te worden. Binnen 5 werkdagen krijgt de klant een bevestiging van ontvangst.

NATUURLIQ zal in alle gevallen binnen vier weken reageren op een klacht. Daarna streeft zij ernaar om binnen twee weken de klacht op te lossen. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan wordt de klant op de hoogte gesteld van de situatie. Er wordt dan een nieuwe termijn vastgesteld waarbinnen de klacht zal worden afgehandeld.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld, wat betekent dat NATUURLIQ op geen enkele wijze inhoudelijke informatie betreffende deze klacht zal delen met derden tenzij daar toestemming voor gegeven is van de klant zelf.

Mocht de klant niet akkoord gaan met de oplossing van NATUURLIQ, dan kan hij/zij contact opnemen met onderstaande onafhankelijke derden:

EFT International:  voor klachten mbt EFT consulten en EFT opleiding. De voertaal bij deze commissie is Engels

Het NIBIG: onafhankelijke geschillencommissie, contact klachten@nibig.nl. Voertaal Nederlands.

 

NATUURLIQ legt zich neer bij het oordeel van de onafhankelijke derde en eventuele consequenties worden door NATUURLIQ snel afgehandeld. Alle correspondentie met betrekking tot de klachtenregeling zal door NATUURLIQ een kalenderjaar bewaard worden.

 

Vanaf 1 januari 2017 is de wet WKKGZ, Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg, van kracht. Arthur Minderop is aangemeld bij NIBIG.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van 17 oktober 2017 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.