Emotie regulatie

Net zoals de natuur zichzelf kan herstellen onder gunstige omstandigheden, heb jij ook de mogelijkheid om jezelf te herstellen als de juiste condities aanwezig zijn. In de loop der jaren heb je omstandigheden gecreëerd door diverse gebeurtenissen, waardoor je mogelijk ver verwijderd bent geraakt van jezelf. Dit kan uiteindelijk leiden tot stress en zowel mentaal als fysiek ongemak. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste goede voornemens voor het nieuwe jaar te maken hebben met fysieke fitheid. Het streven naar fysieke fitheid impliceert het vermogen om dagelijkse taken met energie uit te voeren zonder buitensporige vermoeidheid. Opvallend is echter dat er weinig gesproken wordt over emotionele fitheid, terwijl beide aspecten cruciaal zijn voor het algehele welzijn en elkaar sterk beïnvloeden.

Emotionele verstoringen

In ons dagelijks leven worden we allemaal geconfronteerd met emotionele verstoringen. Deze verstoringen kunnen worden beschouwd als onverwachte golven die de serene zee van ons innerlijke welzijn verstoren. Ze variëren van subtiele rimpelingen tot tumultueuze turbulentie en worden vaak veroorzaakt door diverse factoren zoals stress, verlies, onzekerheid of conflicten. Wanneer onze emotionele balans verstoord is, ervaren we vaak kwetsbaarheid en een gevoel van onbalans. Deze verstoringen manifesteren zich in een breed scala aan emoties, variërend van angst en verdriet tot woede en frustratie. Ze hebben de kracht om onze gedachten te vertroebelen en onze reacties op de wereld om ons heen te beïnvloeden. Soms sluipen ze onopgemerkt binnen, terwijl op andere momenten kunnen ze als een emotionele storm tekeergaan, waardoor we ons tijdelijk overweldigd en losgekoppeld voelen.

Kansen

Niettemin is het van groot belang om te erkennen dat emotionele verstoringen ook kansen bieden voor groei en zelfontdekking. Door bewust te zijn van onze emoties, kunnen we begrijpen wat ze ons proberen te vertellen en welke behoeften we mogelijk moeten vervullen. Het proces van het herstellen van emotioneel evenwicht vereist vaak zelfreflectie, empathie en het nemen van stappen om positieve veranderingen in ons leven aan te brengen. Emotionele verstoringen maken inherent deel uit van de menselijke ervaring, en het omgaan met deze uitdagingen vormt een reis van veerkracht en zelfontwikkeling. Het cultiveren van emotionele intelligentie en het adopteren van gezonde omgangsstrategieën kunnen deze verstoringen omzetten in mogelijkheden voor persoonlijke groei en welzijn.

Fysieke – en emotionele fitheid versterkt elkaar

Fysieke activiteit draagt bij aan een positieve emotionele gesteldheid door de afgifte van endorfines, terwijl emotionele fitheid kan leiden tot meer motivatie voor fysieke activiteit. Het werkt dus beide kanten op. Zolang je alleen aandacht besteed aan het fysieke stuk, zal je merken dat het lastiger wordt je doelen te behalen, aangezien je op emotioneel vlak niet ontwikkeld. Dat verklaart ook waarom de goede voornemens om fysiek fit te worden, snel verdwijnen als sneeuw voor de zon.

In mijn praktijk besteed ik veel aandacht aan het aspect emotionele fitheid, door lichaamsbewustzijn. Door te voelen zonder voorwaarde, met technieken als de verbonden ademhaling, emotional freedom techniques, total release en de emotion code.

Heb je nog vragen?

Ben je nieuwsgierig of heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via arthur@natuurliq.nl of kijk op mijn contactpagina voor meer informatie.

Share This