Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden van NATUURLIQ zijn afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vastgelegd.

Algemene Voorwaarden NATUURLIQ